• ایمیل نمایندگی زیمنس
  • تلگرام نمایندگی زیمنس
خطوط تلفن همراهخطوط تلفن ثابت
مدیر عامل: 989127482083+982133982402+982133959055+
مدیر فروش: 989126407692+982133915308+982133982432+
واتساپ: 989359585702+
پروژه آموزشی چراغ راهنمای با پی ال سی S7-300
موقعیت دهی سینامیکس V60 با استفاده از پی ال سی S7-1200 و رابط Plus/direction
کنترل سینامیکس S210 با استفاده از پی ال سی S7-1500 زیمنس و PROFIsafe
سینامیکس G120: پروژه کنترل سرعت محور با بلاک SINA_Speed
کنترل سرعت درایو های G110/S110 با S7-1200 (Tia Portal)پروتکل USS

انواع محصولات زیمنس