• ایمیل نمایندگی زیمنس
  • تلگرام نمایندگی زیمنس
خطوط تلفن همراهخطوط تلفن ثابت
مدیر عامل: 9891274820833398240233959055
مدیر فروش: 9891264076923391530833982432
واتسپ: 989359585702
خانواده مبدل فرکانس زیمنس طراحی شده برای هر وظیفه درایو
معرفی نرم افزار Wincc
پروتکل DNP3

انواع محصولات زیمنس