• ایمیل نمایندگی زیمنس
  • تلگرام نمایندگی زیمنس
خطوط تلفن همراهخطوط تلفن ثابت
مدیر عامل: 989127482083+982133982402+982133959055+
مدیر فروش: 989126407692+982133915308+982133982432+
واتساپ: 989359585702+
انواع حسگر های موقعیتی
انواع سنسور ها در اتوماسیون صنعتی زیمنس
OB های وقفه (Interrupt) در پی ال سی S7-1200  زیمنس
محل دقیق  DATA BLOCK در حافظه اتوماسیون صنعتی زیمنس
انواع ارتباطات با S7-1200

انواع محصولات زیمنس